ul. Stanisława Dubois 22/4, 78-100 Kołobrzeg
(+48) 94 35 202 33

„Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać.

Naszym zadaniem jest mu pomagać”

John Grisham

O kancelarii

Kancelaria zapewnia Klientom pełen zakres profesjonalnych usług związanych obsługą prawną na najwyższym poziomie. Kancelaria łączy indywidualne podejście do każdego klienta z szerokim doświadczeniem zawodowym.

Szeroki zakres usług, ich wysoka jakość oraz sprawne prowadzenie spraw pozwala sprostać oczekiwaniom klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

adw. Paulina stankiewicz

Prawnik, skuteczny i doświadczony adwokat znajdujący się na liście adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie.

Właścicielka kancelarii adwokackiej, która swoją siedzibę ma w Kołobrzegu zajmuje się reprezentacją i obroną przed sądami powszechnymi należącymi do właściwości Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, w tym w Kołobrzegu, Koszalinie, Białogardzie, Drawsku Pomorskim.

Prowadzi sprawy z różnych dziedzin prawa – cywilnego, rzeczowego, rodzinnego, karnego, karnoskarbowego, wykonawczego, administracyjnego i gospodarczego. Jest otwarta na nowe wyzwania prawne.

foto_główne

Nasze specjalizacje

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Oferujemy szerokie spectrum usług w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu naszych Klienów przed sądami powszechnymi, organami ścigania, organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi, na każdym stadium postępowania.

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o kontakty rodziców z dziećmi
 • sprawy w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy odszkodowawcze
 • sprawy o ustanowienie służebności
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o podział majątku i zniesienie współwłasności
 • sprawy o ochronę prawa własności i posiadania
 • sprawy o eksmisję oraz wydanie lokalu
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy unieważnienie testamentu oraz uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • obrona w sprawach karnych, wykroczeniowych, w sprawach nieletnich na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed sądem
 • sprawy związane z zakazem prowadzenia pojazdów
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego
 • reprezentowanie oskarżyciela prywatnego w sprawach z oskarżenia prywatnego
 • reprezentacja przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz organami podatkowymi, a także przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie pism
 • reprezentacja
 • doradztwo
 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych,
 • sądowe oraz przedsądowe dochodzenie należności pieniężnych oraz realizacji postanowień umownych,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów
 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieło,
 • umowy najmu,
 • umowy o zachowaniu poufności,
 • umowy przeniesienie majątkowych praw autorskich
 • reprezentacja i doradztwo

Kontakt z kancelarią

W celu umówienia terminu spotkania proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Adres kancelarii

ul. Stanisława Dubois 22/4
78-100 Kołobrzeg
woj. zachodniopomorskie

telefony

kom.: (+48) 501 055 675
biuro: (+48) 94 35 274 85
fax: (+48) 94 35 202 33

Godziny dyżurów

pon. - czw.: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 15:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Wyślij wiadomość

  Justice. Judge hammer on the table